Každá 1. nedeľa v mesiaci

Mesto Adresa Čas
Levice v Dome chovateľov, SNP č.5 od 800 do 1100
Tovarné v priestoroch kultúrneho domu v Tovarnom (okr. Vranov) od 730 do 1100
Žilina každú 1. nedeľu v Dome Techniky pri Športovej hale od 600 do 1000

Každá 2. nedeľa v mesiaci

Mesto Adresa Čas
Komárno v areály OV SZCH Komárno, na ulici Františkánov 21  
Topoľčany v priestoroch OV SZCH - Stumerová č. 21 (oproti Okresnej vojenskej správe)  
Senec v priestoroch miestneho amfiteátru od 800 do 1200
Michalovce v bývalom stavebnom účiliští smerom po výpadovke za kruhovím objazdom za OC Zemplín Centrum od 730
Geča na ihrisku TJ Geča od 800 do 1200

Každá 3. nedeľa v mesiaci

Mesto Adresa Čas
Piešťany v kynologickom areáli na Ostrove pri Piešťanoch  
Malacky v priestoroch letného kúpaliska od 800 do 1200
Sečovská Polianka v priestoroch kultúrneho domu od 800 do 1200
Nové Mesto nad Váhom v priestoroch ZO SZCH, ul. Hviezdoslava od 800 do 1100
Levice v Dome chovateľov, SNP č.5 od 800 do 1100
Ivanka pri Nitre v priestoroch miestneho Kultúrneho domu Ivanka pri Nitre  
Trnava Kalokagatia, Strelecká 15, pri hlavnom vchode futbalového štadióna Trnava od 700
Partizánska Lupča v priestoroch kultúrneho domu od 800 do 1100
Kapušany v areáli AQUA EXOTIC Priemyselná 505, Kapušany pri Prešove od 700

Každá 4. nedeľa v mesiaci

Mesto Adresa Čas
Nitra - Dolné Krškany v priestoroch kultúrneho domu Nitra - Dolné Krškany od 800
Košice, mestská časť Barca v areáli výstavnej haly Košice – Barca, Pri pošte 2  

Každá posledná nedeľa v mesiaci

Mesto Adresa Čas
Žilina v areáli Domu chovateľov na Hurbanovej ulici v Žiline od 700 do 1100
Topoľčany v priestoroch OV SZCH - Stumerová č. 21 (oproti Okresnej vojenskej správe)